Продуктов каталог

Отопление, Слънчеви инсталации, Слънчеви колектори
Бойлери TESY

Продуктовата гама на бойлерите ТЕСИ може да се структурира в две основни направления.

Първото направление са електрически бойлери с вместимост от 10-150 л, като в част от моделите от този продуктов ред има вградена серпентина, осигуряваща подгряване на водата от допълнителен алтернативен източник на енергия (соларен панел, локално парно, термопомпа и др.). Ясно изразена е тенденцията делът на този вид бойлери да расте през последните години във връзка със стремежа на хората да намаляват разходите си за енергия като използват по – ефективни решения в бита.

Второто направление са емайлираните съдове и буферите с индиректно загряване, които биват:

Емайлирани съдове с вместимост от 200-500 л – предлагат се в следните варианти:

1. Емайлирани буфери за БГВ (битова гореща вода)

2. Бойлери с една серпентина

3. Бойлери с две серпентини

Този раздел от продуктовата гама е ориентиран както към по – малки индустриални потребители, така и към масовия ползвател на БГВ. Българският пазар все още приема този вид бойлери (поради спецификата на жилищата и поради ниския процент на използване на възобновяеми  енергоизточници-ВЕИ ) доста консервативно, но в Централна и Западна Европа това са базовите модели за производство на БГВ. Това се обуславя и от факта, че използването на тези обеми бойлери е свързано основно с използването на ВЕИ, които са по – инертни източници на енергия, изискващи по – голям обем вода за акумулиране на тази енергия. От друга страна, правителствата в тези страни имат ясна енергийна стратегия и от десетилетия подпомагат чрез програми и директни субсидии както крайния потребител, така и производителите, създавайки по този начин среда за устойчиво икономическо развитие.              Каталог