Продуктов каталог
CentroPlus / CentroPlus-B (25/35/49 kW)

 
Стоманените водогрейни котли CentroPlus и CentroPlus-B (с номинална мощност 25, 35 и 49 kW) притежават две горивни камери, като моделът CentroPlus-B е допълнително оборудван с вграден бойлер за БГВ от неръждаема стомана. Лявата горивна камера се използва за изгаряне на твърдо гориво или нафта. Дясната горивна камера е за дървесни пелети или нафта. Възможността за комбиниране на горива и автоматичното стартиране на горелките, когато твърдото гориво привършва прави този котел доста атрактивен. Друга особеност, което притежава CentroPlus-B е вградения бойлер, който ще осигури постоянно топла вода за БГВ без други допълнителни инвестиции.

Прилагането на добре разработени и тествани технологии прави този котел безопасен и надежден. Особеност на котела е лесното интегриране на подходящи горелки и съответното управление. Произведен е в съответствие с Европейските стандарти EN 304 и EN 303-5.

  • Водогрейният котел CentroPlus е предназначен за централни отоплителни системи с изгряне на твърди и течни горива с мощности 25, 35 и 49 kW.
  • Възможност за подмяна на енергоизточниците в горивните камери.
  • Само един комин.
  • Възможност за монтаж на елементи за темична защита в предварително направени отвори.
  • Тялото на котела се доставя отделно от обшивката, изолацията и горелката. Това улеснява транспорта и намалява риска от транспортни дефекти до минимум.
  • Доставни компоненти: – тялото на котела с вратичките се доставят на дървено пале (с капака на вратчитката на лявата камера, с капака на вратчитката на дясната горна камера, пепелниците, дясна и лява грил решетки и турболатори);
    – Обшивката, изолацията, термометри, регулатор на тяга CALEFFI 529 500 or ESBE C 20/25), задна кутия за пепел, както и допълнителни аксесоари (четка, лопатка и стойка) се доставят в отделн кашон. При поръчка на горелка тя се доставя отделно.
  • Котела CentroPlus-B има инсталиран неръждаем бойлер потопен във водната риза, което Ви спестява една циркулационна помпаa
  • Котела е тестван и сертифициран съгласно стандарт EN 303-5 и EN 304 и е произведен съгласно стандарти ISO 9001 и ISO 14001.

Пелетни  котли CENTROMETAL с две отделни горивни камери

 

 

 

Пелетни  котли CENTROMETAL Centro Plus 25 комби

бр.

1

Пелетни  котли CENTROMETAL Centro Plus 35 комби

бр.

1

Пелетни  котли CENTROMETAL Centro Plus 50 комби

бр.

1

Пелетни  котли CENTROMETAL + хромникелов бойлер

 

 

 

Пелетни  котли CENTROMETAL Centro Plus B 25 комби

бр.

1

Пелетни  котли CENTROMETAL Centro Plus B 35 комби

бр.

1