Продуктов каталог

Отопление, Слънчеви инсталации, Слънчеви колектори
Представяме на Вашето внимание произвеждания от нас продукт – еко пелети за отопление.
Пелетите са алтернативно гориво, познато в САЩ от около 40 години, а в Европа – от около 30 години.
Към момента между 20% и 40% от отоплението в европейските държави се осъществява чрез пелети.

Пелетите са единственото твърдо гориво, което подлежи на автоматизация във всички размери отоплителни котли – от 1KW до 1MW.


Основната суровина за производството на пелети е целият отпадък от дърводобива, мебелостроенето, дървопреработката, дърва за огрев и др.
Естествените отпадъци от тези производства само в Рило-Родопската област са повече от 1 млн. куб. м. годишно.

 • Основни потребители:
 • Стопански отрасли – обществени сгради: болници, училища, административни сгради.
 • Туризъм – хотели и хотелски бази, спортни комплекси.
 • Селско стопанство – оранжерии, ферми (птицеферми и др.)
 • Битови потребители – жилишни сгради.
Представяме на Вашето внимание произвеждания от нас продукт – еко пелети за отопление.
Пелетите са алтернативно гориво, познато в САЩ от около 40 години, а в Европа – от около 30 години.
Към момента между 20% и 40% от отоплението в европейските държави се осъществява чрез пелети.

Пелетите са единственото твърдо гориво, което подлежи на автоматизация във всички размери отоплителни котли – от 1KW до 1MW.


Основната суровина за производството на пелети е целият отпадък от дърводобива, мебелостроенето, дървопреработката, дърва за огрев и др.
Естествените отпадъци от тези производства само в Рило-Родопската област са повече от 1 млн. куб. м. годишно.

 • Основни потребители:
 • Стопански отрасли – обществени сгради: болници, училища, административни сгради.
 • Туризъм – хотели и хотелски бази, спортни комплекси.
 • Селско стопанство – оранжерии, ферми (птицеферми и др.)
 • Битови потребители – жилишни сгради.

Представяме на Вашето внимание произвеждания от нас продукт – еко пелети за отопление.
Пелетите са алтернативно гориво, познато в САЩ от около 40 години, а в Европа – от около 30 години.
Към момента между 20% и 40% от отоплението в европейските държави се осъществява чрез пелети.

Пелетите са единственото твърдо гориво, което подлежи на автоматизация във всички размери отоплителни котли – от 1KW до 1MW.


Основната суровина за производството на пелети е целият отпадък от дърводобива, мебелостроенето, дървопреработката, дърва за огрев и др.
Естествените отпадъци от тези производства само в Рило-Родопската област са повече от 1 млн. куб. м. годишно.

 • Основни потребители:
 • Стопански отрасли – обществени сгради: болници, училища, административни сгради.
 • Туризъм – хотели и хотелски бази, спортни комплекси.
 • Селско стопанство – оранжерии, ферми (птицеферми и др.)
 • Битови потребители – жилишни сгради.

Представяме на Вашето внимание произвеждания от нас продукт – еко пелети за отопление.
Пелетите са алтернативно гориво, познато в САЩ от около 40 години, а в Европа – от около 30 години.
Към момента между 20% и 40% от отоплението в европейските държави се осъществява чрез пелети.

Пелетите са единственото твърдо гориво, което подлежи на автоматизация във всички размери отоплителни котли – от 1KW до 1MW.


Основната суровина за производството на пелети е целият отпадък от дърводобива, мебелостроенето, дървопреработката, дърва за огрев и др.
Естествените отпадъци от тези производства само в Рило-Родопската област са повече от 1 млн. куб. м. годишно.

 • Основни потребители:
 • Стопански отрасли – обществени сгради: болници, училища, административни сгради.
 • Туризъм – хотели и хотелски бази, спортни комплекси.
 • Селско стопанство – оранжерии, ферми (птицеферми и др.)
 • Битови потребители – жилишни сгради.
Дървесните пелети се получават от пресовани под голямо налягане дървени стърготини, остатък от дървообработването. Пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2), тъй като се добиват от възобновяеми източници. При горене не отделят черен дим , което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Системите за отопление с пелети са напълно автоматизирани: сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон
Представяме на Вашето внимание произвеждания от нас продукт – еко пелети за отопление.
Пелетите са алтернативно гориво, познато в САЩ от около 40 години, а в Европа – от около 30 години.
Към момента между 20% и 40% от отоплението в европейските държави се осъществява чрез пелети.

Пелетите са единственото твърдо гориво, което подлежи на автоматизация във всички размери отоплителни котли – от 1KW до 1MW.


Основната суровина за производството на пелети е целият отпадък от дърводобива, мебелостроенето, дървопреработката, дърва за огрев и др.
Естествените отпадъци от тези производства само в Рило-Родопската област са повече от 1 млн. куб. м. годишно.

 • Основни потребители:
 • Стопански отрасли – обществени сгради: болници, училища, административни сгради.
 • Туризъм – хотели и хотелски бази, спортни комплекси.
 • Селско стопанство – оранжерии, ферми (птицеферми и др.)
 • Битови потребители – жилишни сгради.
Представяме на Вашето внимание произвеждания от нас продукт – еко пелети за отопление.
Пелетите са алтернативно гориво, познато в САЩ от около 40 години, а в Европа – от около 30 години.
Към момента между 20% и 40% от отоплението в европейските държави се осъществява чрез пелети.

Пелетите са единственото твърдо гориво, което подлежи на автоматизация във всички размери отоплителни котли – от 1KW до 1MW.


Основната суровина за производството на пелети е целият отпадък от дърводобива, мебелостроенето, дървопреработката, дърва за огрев и др.
Естествените отпадъци от тези производства само в Рило-Родопската област са повече от 1 млн. куб. м. годишно.

 • Основни потребители:
 • Стопански отрасли – обществени сгради: болници, училища, административни сгради.
 • Туризъм – хотели и хотелски бази, спортни комплекси.
 • Селско стопанство – оранжерии, ферми (птицеферми и др.)
 • Битови потребители – жилишни сгради.
Представяме на Вашето внимание произвеждания от нас продукт – еко пелети за отопление.
Пелетите са алтернативно гориво, познато в САЩ от около 40 години, а в Европа – от около 30 години.
Към момента между 20% и 40% от отоплението в европейските държави се осъществява чрез пелети.

Пелетите са единственото твърдо гориво, което подлежи на автоматизация във всички размери отоплителни котли – от 1KW до 1MW.


Основната суровина за производството на пелети е целият отпадък от дърводобива, мебелостроенето, дървопреработката, дърва за огрев и др.
Естествените отпадъци от тези производства само в Рило-Родопската област са повече от 1 млн. куб. м. годишно.

 • Основни потребители:
 • Стопански отрасли – обществени сгради: болници, училища, административни сгради.
 • Туризъм – хотели и хотелски бази, спортни комплекси.
 • Селско стопанство – оранжерии, ферми (птицеферми и др.)
 • Битови потребители – жилишни сгради.