Продуктов каталог
Консултации

Слънчевите колектори безплатно загряват топлата вода
Температурата на слънчевата повъхност е 6,000°C и излъчва огромно количество енергия, от която само малкък процент достига до Земята. Слънчевите енергийни технологии използват тази енергия и са икономически изгодни при климатичните условия в България. Дори когато слънцето е закрито в облаци, те могат да улавят топлината му.  ...
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги.   Чл. 2....