Продуктов каталог
Как да пестим енергия

Енергийната ефективност е алтернативата на разхищението и онова, което седи зад него и което мнозина пренебрегват в името на личния си интерес – риска от аварии с непредсказуеми последици. Енергийната ефективност предлага разумно потребление на енергията в бита, индустрията, услугите и съобразено с него, производство и пренос на енергия. На онези, които казват, че трябва да строим нови енергийни мощности, за да бъдем независими, богати и велики ще отговорим, че това не е вярно. Богатството, независимостта и сигурността ще дойдат не от новите хилядници, а от това дали влагаме по-малко или по-вече енергия в единица продукт или услуга. Качеството, а не количеството ще определят просперитета на страната ни. Ефективното потребление на енергия дава възможност да снижим разходите на единица продукт, да намалим разходите за производството, да изнасяме конкурентноспособни стоки, а не национален продукт, да запазим природата – а оттам и себе си, и бъдещите поколения, осигурявайки им един живот с по-малко рискове за здравето и живота.

Знаем, че това, което ви предлагаме с този материал е крайно недостатъчно. То е само малка стъпка, която обаче е по силите на всеки от нас. Стига да има желание. С тази стъпка вие можете да намалите своя разход на енергия и сметките, които плащате за нея. Но когато повечето от нас започнат да спестяват своите пари, а оттам и количеството на потребената енергия, тогава няма да има нужда да се произвежда прекалено много електроенергия в национален мащаб.

Пет съвета как да пестим енергия в жилището:
Поставете топлинна изолация върху външната страна на ограждащите стени – крайния ефект е повишаване на вътрешната температура с 2 градуса.
Уплътнете фугите на прозорците - това ще доведе до повишаване на вътрешната температура с 1 до 3 градуса.
Повишете топлоизолацията на пода и тавана – с това вътрешната температура се повишава с един градус.
При ново строителство, ориентирайте сградата така, че да има максимално слънчево греене в постоянно обитаваните помещения.
Не забравяйте, че намаляването на вътрешната отоплителна температура с 1 градус, води до икономия на около 5-6% от енергията за отопление на помещенията.

Пет съвета как да пестим енергия при отоплението:
Поставете отоплителните уреди – радиатори, акумулиращи печки и други точно под прозорците – спестената енергия може да достигне 5%.
Подържахте чисти отражателните повърхности на уредите с лъчисто отопление – ефектът може да бъде до 1% икономия на енергия.
Монтирайте терморегулатор за автоматично регулиране на работата на уредите, с цел да се подържа предварително зададената от вас температура на помещението – възможно е да спестите 15% енергия.
Използвайте подово отопление, вместо да се отоплявате с други отоплителни уреди – то повишава жизнения комфорт и намалява с около 10-12% консумацията на енергия за отопление.
Подменете /може постепенно/ всички стари и ниско ефективни отоплителни уреди или системи с нови, имащи по-висок коефициент на полезно действие – ефектът ще бъде в границите 5-15%.

Единадесет съвета как да пестим енергия при приготвяне на храна: Вратата на фурната на електрическата печка трябва добре да прилепва, с което се икономисват 5-7% електроенергия.
Фурната трябва предварително да се загрява до работна температура при максимална мощност в продължение на 10-15 минути, след което се поставя съда с продуктите. След 7-10 минути превключвателя на мощността се поставя на минимум. Фурната се изключва 10 минути преди изваждането на готовата храна.
Съдът с храна се поставя на дъното на фурната или ако се налага на средното й ниво.
Най-подходящи за фурна са съдове от керамика или масивен метал, както и използване на фолио за покриване на съдържанието на съда.
Трябва да се използва пълния обем на фурната и при възможност за приготвянето на няколко блюда последователно, за да се избегне повторно подгряване.
Не слагайте веднага във фурната извадените от хладилника продукти, а само когато придобият стайна температура.
Върху котлоните на готварската електрическа печка поставяйте съдове с дебелостенно дъно без закръгления – неравност от 1 мм на дъното води до преразход на 15% електроенергия.
Диаметърът на съда за приготвяне на храна трябва да бъде равен или по-голям от този на котлона – така се спестява 15% електроенергия.
Съдовете, които се поставят на котлоните да бъдат запълнени до ниво 5-6 см под горния ръб и да са покрити с капак.
Изключете котлона 5-10 минути преди окончателното приготвяне на храната.
Използвайте в максимална степен тенджери под налягане – постигате икономия на електроенергия до 20%.

Осем съвета как да пестим енергия от хладилника:
Подберете точния обем на хладилника съобразно нуждите си.
Монтирайте хладилника в места отдалечени от нагревателни елементи и стени, и от прякото слънчево греене – температурата на помещението да бъде в границите на 15-30 градуса с влажност 80%. Ефектът е 2-5% икономия.
Монтирайте хладилника вертикално и слабо наклонен назад /за плътно затваряне/, като осигурите свободна циркулация на въздуха при задната му част. Постига се 1-2% икономия.
Настройте температурата вътре в хладилника на 4-5 градуса, а в камерата за замразяване от -1 до -12 градуса. По този начин ще икономисате до 3% електроенергия.
Не поставяйте в хладилника топли продукти и отваряйте вратата му по възможност по-рядко и за по-малко време.
Почиствайте редовно от лед вътрешната част на хладилника ще спестите 1-2% електроенергия.
Почиствайте редовно задната част на топлоотделящите елементи на хладилника. С това ще спестявате около 1% електроенергия.
Подменяйте своевременно гумения уплътнител и регулирайте вратата със съществуващите регулиращи винтове за плътно прилягане. Това води до 1% икономия.

Седем съвета как да пестим енергия от бойлера:
Преценете колко топла вода ви е нужна в денонощието и използвайте бойлер с подходящ за целта обем – с това можете да спестите до 15% енергия.
Включвайте електрическия бойлер през нощта от 22 до 6 часа, с цел използване на по-евтината тарифа на електрическа енергия – ще реализирате 15% икономия.
Не дръжте включен електрическия бойлер през целия ден, защото разхода на електроенергия се увеличава с 10-15%.
За задоволяване нуждите от малки количества топла вода в кухните, използвайте малки бързо загряващи се бойлери с вместимост 5-10 литра, които се монтират над мивките. Така се спестява до 10% електроенергия.
Изолирайте тръбите на бойлерите с топла вода, с което ще спестите до 5% енергия.
Използвайте терморегулатора изправен и настроен, при температура 50-70 градуса.
При ново строителство, монтирайте на покрива слънчева инсталация за топла вода /според финансовите си възможности/. С нея можете до 8 месеца в годината безплатно да получавате необходимата ви топла вода.

Осем съвета как да пестим енергия при осветлението:
Боядисайте в светли тонове стените и стаите, върху които пада пряка слънчева светлина. Така пестите 2% електроенергия за осветление.
Засаждайте дърветата на повече от 5 м от стените на сградата, а храстите на повече от 1,5 метра.
Поддържайте прозорците винаги чисти – 1% икономия.
Почиствайте редовно лампите и осветителните тела – 1% икономия.
Веднага подменяйте лампите, след като започнат да мигат.
Заменете лампите с нажежаема жичка с компактни лампи или с луминесцентни лампи. Ще получите икономия между 10 и 50%.
Изключвайте осветлението, когато не сте в помещението – ефектът е до 10% икономия от електроенергия.
Използвайте осветителни тела с възможности за комбинирано включване на лампите – 2% икономия.

Три съвета как да пестим енергия при гладене:
Винаги използвайте ютия с регулатор на температурата – около 5% икономия.
Нагласете терморегулатора на подходяща температура, както и в зависимост от плата – 5% електроенергия.
Използвайте ютия с парно гладене – до 10% икономия на електроенергия.

Четири съвета как да спестим енергия от пералнята:
Ползвайте автоматични перални – те са по-икономични, както по отношение на вода, така и по отношение на електроенергия.
При обикновените перални, регулирайте количеството на водата и температурата й, в зависимост от вида на прането. Постига се до 3-5% икономия.
При автоматичните перални изберете подходящата програма – до 5% икономия.
Осигурете пълно натоварване на пералнята.

По материали в Интернет


Прикачен файл