Продуктов каталог
Слънчевите колектори безплатно загряват топлата вода

Температурата на слънчевата повъхност е 6,000°C и излъчва огромно количество енергия, от която само малкък процент достига до Земята. Слънчевите енергийни технологии използват тази енергия и са икономически изгодни при климатичните условия в България. Дори когато слънцето е закрито в облаци, те могат да улавят топлината му.
 

Повечето слънчеви системи за затопляне на вода усвояват слънчева енергия посредством колектори, които представляват панели, проектирани и разположени на покрива на сградата по оптимален начин, за да се утилизира максимално енергията на слънцето, използвана за затопляне на водата, която преминава през тях.

Има четири основни типа слънчеви колектори, които могат да се използват в системите за подгряване на вода:

• Слънчеви колектори с топлинни тръби 
• Плоски колектори със селективна повърхност
•  Плоски колектори с неселективна повърхност
•  Неостъклени пластмасови колектори

Слънчевият колектор със селективна повърхност добре абсорбира слънчевата енергия и не я отразява обратно в атмосферата.

Неостъклените пластмасови слънчеви колектори са по–евтини и с по-нисък сленцедобив и се използват основно за подгряване на водата за открити плувни басейни, за които е необходима тя да бъде с по–ниска температура. Тези колектори не отговрят на изискванията на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома и няма да бъдат финансирани от нея.

Колекторите с топлинни тръби и всички останали видове плоски колектори се използват успешно за подгряване на битовата топла вода. Добре проектирана слънчева енергийна система може да обезпечи от 50 до 70% от годишно необходимите количества топла вода за едно българско домакинство.

В повечето случаи самостоятелна слънчева система за топла вода не е подходяща за отопление при климатичните условия в България, освен когато сградата е добре изолирана и е снабдена и с друг топлоизточник. Това се налага, защото през зимните месеци има най-голяма нужда от топлина, но тогава възможността за оползотворяването на слънчевата енергия е най-малка и често недостатъчна да компенсира топлинните загуби на сградата през студените зимни дни.

Към настоящия момент все още има сравнително малко сгради в България, които използват слънчеви системи за подгряване на топлата вода, но през последните години с нарастването на цените на горивата техния брой рязко нараства.
В няколко европейски страни се разраства инсталирането на групови слънчеви водонагреватели за няколко къщи, жилищни блокове или обществени сгради. Използването на групови водонагреватели е икономически по-изгодно от системите, които са предназначени само за едно домакинство.

Ползи от използването на слънчеви колектори за топла вода:
 
• Обезпечава голяма част от необходимата топла вода за домакинството   
• Има много ниски експлоатационни разходи  
•  Използва се слънчевата енергия, което води до намаляване консумацията на конвенционални горива и спомага за намаляване емисиите на вредните газовe